Moral och vetenskap

Cormac McCarthys senaste och mycket uppmärksammade bok, innan han dog i juni 2023, blev två berättelser i en, Passageraren och Stella Maris. Två separata berättelser men som ändå hänger ihop.

I den första – Passageraren – får vi möta Bobby – en havsdykare med ett komplicerat förflutet och med en komplicerad familj. Fadern, som vi aldrig får något namn på, var med och forskade fram atombomben. Bobbys överintelligenta syster Alicia, med schizofreni, figurerar även i utkanten som en viktig bifigur genom att vi får ta del av hennes hallucinationer.

Den andra berättelsenStella Maris – utspelar sig helt och hållet på en vårdinrättning för människor med psykiska besvär och består av samtal mellan Alicia och hennes psykiater.

Något höll mig fast i läsandet, något var det som fängslade mig, och jag tog mig igenom denna tjocka bok både förundrad och förvånad.

Något som jag dock irriterade mig på att är att det var väldigt mycket dialog i form av löpande text utan talminus, vilket gjorde att jag ibland inte var riktigt säker på vem som sa vad. Ofta blev jag tvungen stanna upp och gå tillbaka i texten, vilket gjorde att det inte blev något riktigt flyt i läsandet.

Men kanske var det något som författaren medvetet gjort för att tvinga läsaren att vara fullständigt närvarande i sin läsning.

Text: Peter Roth
Författarporträtt: Beowulf Sheehan

Passageraren/Stella Maris
Cormac McCarthy
Albert Bonniers förlag

Cormac McCarthy har fått både Pulitzerpriset och National Book Award för några av sina böcker. Han avled i juni 2023, 90 år gammal.