Många ämnen på få sidor

Överlevnad – för samhället och människorna, kan sägas vara en samling debattartiklar, krönikor och predikningar. I förordet säger Oskar Brandt att boken vill ”verka för ett fungerande demokratiskt samhälle med omsorg om den enskilda människan” och ”beskriva mina strategier för att göra livet hälsosamt och effektivt”.

Boken rör sig över hela samhället: miljön, arbetslivet, skolan, nationell och internationell politik men också hur du skall hantera utmaningar i ditt privata liv och engagera dig politiskt.

Brandt är kritisk till dagens kommersialism och ytlighet liksom till politikens tillkortakommanden. Jag delar oftast Brandts värderingar och tycker att han skriver livfullt och väl.

Att behandla så många ämnen och så angelägna frågor låter sig dock inte göras på bokens knappa 130 sidor. Med nödvändighet blir slutsatser och analyser för generella och onyanserade.

Boken är utgiven på ”Books on Demand”. Om jag varit redaktör för en utgivning hade mitt råd varit:
Sänk ambitionsnivån. Koncentrera och fördjupa några av de mest angelägna frågorna.

Jan Molin

Överlevnad – för samhället och människorna
Oskar Brandt
Books on Demand, 2020