Första tiden i familjehem

35 000 barn i Sverige kan av någon anledning inte bo hemma. Hitta hem vill skapa igenkänning för dessa barn. I boken får vi lära känna Bella, åtta år, som har växt upp med en mamma som inte kan ta hand om henne och därför behöver hon nu flytta till ett familjehem där allt visserligen är tryggt och bra, men också ovant och annorlunda. Vi får följa Bella under hennes första tid i familjehemmet – genom oförståelse och saknad, genom skratt och tillit.

Hitta hem är skriven av familjehemsmamman Melinda Jacobs och journalisten Marie Oskarsson. Tillsammans med fina bilder av illustratören Clara Knuutinen är det en välskriven kapitelbok för barn i lågstadieåldern.

Boken skildrar många viktiga perspektiv kring att både bo i och vara familjehem, både dom positiva och dom svåra. Jag och min åttaåriga dotter, tillika biologiskt barn i jourhem, hoppas innerligt på fler delar, vi vill gärna följa Bella och se hur det går för henne i framtiden.

Till boken finns även en lärarhandledning för att kunna arbeta med Hitta hem i skolan.

Linn Johansson

Hitta hem
Melinda Jacobs och Marie Oskarsson
Bonnier Carlsen