Sociala skiktningar – sociologins kärna

Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning utkom i sin första upplaga år 2016 och har sedan dess använts i flera olika utbildningar vid högskolor och universitet. Jag har själv haft möjligheten att under några år möta studenter på förskollärarprogrammet, ämneslärarprogrammet samt yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet i olika moment som behandlar sociala relationer och konflikthantering.

Denna bok har varit kursbok i dessa
utbildningar där bland annat sociala skiktningar, maktaspekter och intersektionalitet, det vill säga hur maktordningar kan förstärka varandra, diskuterats. Att använda boken har varit både bra och intressant eftersom den bjuder in till introduktion och ger exempel på vilka sociala skiktningar som finns i samhället, såväl sådana som vi själva kan vara medvetna om men även det omedvetna och komplexa.

Nu har boken kommit ut i en tredje upplaga där begreppet social skiktning fortfarande står i centrum. Det är inte bara ett begrepp utan de båda redaktörerna till antologin låter läsaren redan i förordet veta att det handlar om sociologins egen kärna. I totalt nio kapitel fokuseras på sociala skiktningsprinciper. Det handlar om klass, geografi, kön, etnicitet, sexualitet, ålder, funktionsnedsättning och intersektionalitet. Det är ett imponerande arbete som har gjorts när samtliga avsnitt reviderats, förutom det avslutande kapitlet som berör intersektionalitet.

Texten får ses som en introduktion till flera olika teoretiska begrepp och sociologiska perspektiv. Antologin är skriven av totalt elva forskare i ämnet sociologi vid olika lärosäten. Redaktörer är Christofer Edling från Lunds universitet och Fredrik Liljeros från Stockholms universitet. Läsaren får möta olika teorier och exempel och efter varje avsnitt finns rekommenderad läsning av olika betydelsefulla källor. Detta är ett bra pedagogiskt grepp eftersom läsaren (till exempel studenter i olika ämnen) behöver hjälp med att finna de centrala källorna som boken hänvisar till.

Det som är centralt i framställningen är social ojämlikhet, det visar redan titeln. En styrka är att studenter i den högre utbildningen får både verktyg och ett språk att kunna förstå, men även att sätta ord på de ojämlikheter som finns i vårt samhälle. Detta ska alla bokens författare ha en stor eloge för. Boken är pedagogiskt upplagd och introducerande och läsaren får kännedom om kärnan i sociologiämnet, de sex principerna för social skiktning: klass, kön, etnicitet, sexualitet, ålder och funktionsnedsättning.

Nytt i den här upplagan är ett kapitel
om geografi som ger läsaren en ökad inblick i och kunskap om ojämlikheter mellan stad och land men även inom storstadsregionerna i Sverige.

De båda redaktörerna skriver i första kapitlet:
”Social skiktning kan ses som resultat av en stor mängd sociala handlingar, varje enskild människas intentionella och icke-intentionella sociala handlingar. I vissa fall uppstår och upprätthålls social ojämlikhet då människor i en viss grupp medvetet försöker tillskansa sig mer resurser eller rättigheter än andra grupper har tillgång till”.

I texten ges exempel på maktrelationer
och hur makt upprätthålls. Likaså beskrivs olika handlingsalternativ och resurser som en del människor har medan andra har begränsade resurser eller saknar dessa helt och hållet.

Det är synd att det avslutande kapitlet om intersektionalitet inte har utökats. Kapitlet är både intressant och viktigt men som läsare saknar jag en uppdatering om begreppet intersektionalitet och intersektionella perspektiv i dagens samhälle. Inte minst ställs ständigt krav på detta perspektiv i forskningen men även i olika kommunala verksamheter.

Inför en fjärde upplaga skulle jag gärna
se ett utökat avsnitt om intersektionella utmaningar och framåtblickande men även goda exempel från olika verksamheter och samhällssektorer.

Avslutningsvis kan sägas om den tredje upplagan att den är både angelägen och mer intresseväckande och utvecklad än de tidigare utgåvorna. Detta är en utomordentlig viktig text för studenter i den högre utbildningen och kan med stor fördel användas på flera olika högskoleutbildningar. En inbjudan till sociologi och teori helt enkelt.

Boken avslutas med en litteraturlista med ett stort antal referenser till i huvudsak primärkällor. Här finns referenser på svenska, engelska, tyska och franska vilket även visar på nödvändigheten att gå till primärkällorna för att därifrån göra tolkningar och positioneringar.

Jörgen Lundälv
docent i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning
Christofer Edling & Fredrik Liljeros (red.)
Liber AB
2022, 3:e upplagan

image_pdfSkriv ut PDF!image_printSkriv ut!
Postad i ,

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021