Att möta döden i arbetet

Trots att döden i alla dess former har en stor plats i flera yrken, och har en stark påverkan på dem som hanterar den i arbetslivet, är den inte särskilt omskriven i facklitteraturen.

Som lektor i polisiärt arbete på Linnéuniversitetet i Växjö försöker jag hålla koll på nyutgiven litteratur som kan passa det nya, unga akademiska ämnet och på polisprogrammet. Därför fångade en bok skriven av en polis som baseras på egna polisiära erfarenheter om ett svårt och viktigt ämne mitt intresse. 

Patrik Thunholm debuterar som författare med Känslostorm: Att möta döden i sitt arbete. Han har en bred yrkesbakgrund från polisen, försvarsmakten och räddningstjänsten. Hans yrkesval har gjort att han många gånger har hanterat svårt skadade, döda och närstående till omkomna. Erfarenheter som ibland har skapat känslostormar som varit svåra att hantera och som har etsat fast minnesbilder på näthinnan. I Känslostorm tar Thunholm avstamp från några av de egna känslostormarna som yrkeserfarenheten har gett honom. Utifrån dessa resonerar han om känslor och händelser kopplade till yrkesmässig hantering av olika former av dödsfall; olyckor, mord och självmord.

– Boken handlar om att möta döden i arbetet och om känslor som detta har väckt hos mig, berättar Patrik Thunholm och fortsätter:
Jag återger några utvalda fall som speglar den variation som mötet med döden i arbetslivet kan innebära och så varvas de gestaltande beskrivningarna med fakta.

Hur kommer det sig att du skrev boken?

– Jag bär på en resväska full av dödsfallsrelaterade erfarenheter som bara måste berättas. Erfarenheter som samlats in från många olika arbetsplatser och en massa mellanmänskliga möten. Erfarenheter som gjort mig både mognare och klokare. Möten som gjort att jag utvecklats, lärt mig vad känslor är och gett mig perspektiv på såväl liv som död. De här erfarenheterna och den känslomässiga utvecklingen vill jag gärna dela med mig av.

Intresset för att skriva har han med sig sedan länge. Tidigare har det tagit sig uttryck i myndighets-rapporter, akademiska uppsatser, i novellform och på skönlitterära skrivarkurser. Tanken att skriva en bok om att möta döden i arbetslivet har legat i bakhuvudet och skvalpat i flera år och et tog fyra år från att han började skriva till dess att boken nu är färdig.

Hans önskan är att boken kan vara av intresse för andra med liknande yrkeserfarenheter och fungera som en form av igenkänning och kanske som bekräftelse på de egna känslorna och reaktionerna. Utöver det vill han sprida kunskap om den här typen av yrkeserfarenheter.

– Min förhoppning är också att bokens skildringar ger utomstående insikter i vad det kan innebära att exempelvis försöka förhindra självmord, meddela dödsbud, ingripa vid mord, ta hand om förruttnade kroppar och hantera dödsfall i den egna organisationen.

– Jag tänker att det kan hjälpa andra att förstå hur det kan vara att utöva vissa yrken samtidigt som jag också tänker att det kan hjälpa professionella i deras hantering av redan inträffade eller framtida händelser, säger Patrik Thunholm.

Boken kan också fungera som förberedelse för de som är under utbildning.

Av boken att döma har han, i likhet med sina kollegor, sett mer död än vad de flesta av oss gör under en livstid. Skrivande brukar sägas fungera som terapi. Avslutningsvis undrar jag om det har varit så också för Patrik. Han berättar att händelserna har bearbetats med professionell hjälp i nära samband med det inträffade, men att skrivande ändå har haft en terapeutisk funktion.

– I de avlastande samtalen har det gällt att verbalt sätta ord på det inträffade. Med skrivandet av boken har det handlat om att formulera tankarna så att också andra ska förstå och ha någon behållning av mina erfarenheter. Det har varit en annan form av bearbetning och inte minst en analys av det som har hänt. Skrivandet har krävt att jag på ett annat, och mer systematiskt, sätt har delat upp det inträffade i mindre beståndsdelar för att sedan vrida och vända på dessa för att sätta dem samman till en helhet igen. I det arbetet har bland annat forskning varit till hjälp för att lyfta min enskilda erfarenhet till något mer allmängiltigt. Så jo, en form av terapi har skrivandet varit.

Text: Cecilia Jonsson, biträdande föreståndare för Centrum för polisforskning och utveckling
Linnéuniversitetet

Känslostorm: Att möta döden i sitt arbete
Patrik Thunholm
JW-förlag

image_pdfSkriv ut PDF!image_printSkriv ut!
Postad i ,

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021