Metropol i Skåne – för 2 000 år sedan

Den produktive författaren och professorn i historia – Dick Harrison – berättar i den nyutkomna Tusen år i Uppåkra om den relativt nyligen utforskade metropolen på Skåneslätten i närheten av Lund. En plats som troligen beboddes strax före vår tideräknings början och hade sin storhetstid under folkvandringstid och vendeltid, d v s ca 400 e Kr till cirka 800 e Kr, för att sedan försvinna ur historien. En lite mystisk plats som man fortfarande inte har något namn på, och som inte finns benämnd i några historiska dokument. En plats större än den mer kända Birka utanför Stockholm.

Men platsen och ”riket som vi förut blott anat oss till i sagor och hjältedikter” finns på riktigt, och utforskningarna har bara har börjat. Man räknar med att endast ett par promille av boplatsområdet är utgrävt. Och som författaren skriver:
”De första stapplande stegen kan tas mot en identifiering av de hövdingar och kungar som härskade i Skåne under folkvandringstid och vendeltid, liksom av de gudar de tillbad och vördade i vardag och vid blot. Ännu ser vi gestalterna blott såsom i en spegel, mörkt och dunkelt, men för varje nytt arkeologiskt spadtag ljusnar kunskapshorisonten.”

Det är en gedigen bok. Med mycket fina bilder på upphittade föremål, och med kartor som illustrerar platsen och utgrävningarna. Men Dick Harrison skildrar inte bara Uppåkra, som den historiska platsen heter i våra dagar, han tar oss även med på en historisk resa i övriga Europa för att förklara och levandegöra platsen i Skåne. För alla historiskt intresserade personer borde den här boken vara ett måste. Själv väntar jag med spänning på att de övriga 99,8 procenten av Uppåkra ska grävas ut.

Peter Roth

Tusen år I Uppåkra
En järnåldersmetropols uppgång och fall
Dick Harrison
Bokförlaget Forum