Till minne av Jeanette

Till minne av Jeanette som vädjade om hjälp men ingen fick.

Född 8 juni 1961
Död 9 oktober 2020

Jeanette hämtade sitt metadon för opiatberoende på en av Stockholms beroendemottagningar. Hon led av svåra smärtor i kroppen, bland annat i njurarna, men varken läkare eller annan personal på mottagningen såg till att detta utreddes. Jeanette var tvungen att hämta sin medicin sju dagar i veckan med endast enstaka lediga helger.

Efter två års tid tog till slut några vänner som också gick på mottagningen, med sig Jeanette till akuten. Jeanette dog inte långt därefter av cancer i lungan, njurar och lever. Både vänner och anhöriga berättar att under den tid Jeanette var inlagd kontaktade beroendemottagningens läkare sjukhuset för att uppmana läkarna där att varken ge smärtstillande preparat eller bensodiazepiner, vilka Jeanette i sina smärtor hade sidomissbrukat för att härda ut.

Detta trots att hon hade fått en dödlig sjukdom konstaterad och befann sig i slutfasen av sitt liv. Först på hospiset fick Jeanette morfin tack vare att hennes barn övertalade personalen.

Vila i frid Jeanette. Vi älskar dig och glömmer dig aldrig.

Barnen Emma, Felicia och Lina
Thomas
Vännerna

ENOUGH! – en skrivargrupp

Helgmottagningen – ett misslyckande, enligt dem som besöker den
Vilka är vi?
Vi är de som vägrar tiga när våra vänner på beroendemottagningarna far illa. Många har dött en för tidig död. Vi har nu fattat pennan för vännerna som ber om hjälp men ingen får. Vi vill synliggöra det osynliga folket, vars röster inte hörs, vars liv inte räknas.