Lokala perspektiv på socialpolitiken

Under våren 2022 anordnar Forsa Väst, Förbundet för forskning i socialt arbete, tillsammans med SocialPolitik, Högskolan Väst och Göteborgs universitet seminarieserien #lokalaperspektiv2022 om angelägna socialpolitiska frågor ur ett lokalt perspektiv. Mer om tidigare och kommande samtal här.

Hallå där Anna Ryan Bengtson, initiativtagare till #lokalaperspektiv2022 och ledamot i Forsa Väst vad går #lokalaperspektiv2022 ut på?

– #Lokalaperspektiv2022 handlar om att lyfta socialpolitiska frågor i valrörelsen utifrån just ett utpräglat lokalt perspektiv. Eftersom projektet drivs av Forsa Väst hamnar det lokala perspektivet på vårt område som är Dalsland, Värmland, Västra Götaland och Halland. Syftet är att skapa en mötesplats mellan olika aktörer inom forskningsvärlden, verksamma inom socialt arbete och allmänheten, för att belysa aktuella samhällsfrågor utifrån ett nyfiket och öppet perspektiv. Genom det lokala perspektivet vill vi dessutom belysa hur dessa frågor ofta är kontextuella beroende av sitt sammanhang och också varierar beroende på situationen.

Vad tror du att projektet kan bidra med ?
Samlandet av olika människor till samtal kan i sig bidra till ett mer demokratiskt samhälle. Där och då skapas möjligheter att prata om de komplexa samhällsutmaningar vi står inför, oavsett om vi pratar om fattigdom, klimatomställning eller bostadspolitik. På längre sikt hoppas jag att vi kan visa att det går att närma sig socialpolitiken med öppna frågor snarare än färdigformulerade svar, och att vi alla har en del i den processen. Genom att lyfta fram goda exempel och initiativ med lokala avstamp kanske vi även kan utmana gamla gängse synsätt, och visa andra sätt att se på dessa frågor.

Hur ser du på socialarbetarens roll när det kommer till kunskapsspridning i samhällsdebatten? – Jag ser det nog som en grundläggande och viktig del i rollen som socialarbetare. Både att skapa utrymme för debatt eller aktivt arbeta för kunskapsspridning, och att du som socialarbetare vågar dela med dig av den rika kunskap som du sitter på. Är det några som vet hur människors livsvillkor ser ut så är det ju den som faktiskt möter människor i deras kontext. Det kan vara alltifrån kuratorer på skolor och sjukhus till personer som arbetar inom biståndsbedömning och äldreomsorg. I detta sammanhang är Forsa Väst, tillsammans med många andra, en väldigt bra plattform för att göra båda dessa saker.

Är det något ämne i era framtida samtal som du är extra intresserad av? 
– Åh men flera av dem! Det nästkommande, om äldres livsvillkor och äldreomsorg tror jag kommer bli väldigt bra. Det kommer troligtvis ha en lite mer existentiell touch vilket gör det extra intressant. Sen ser jag så klart fram emot det som ska handla om den urbana normen, ungdomars berättelser och om vilka föreställningar och utmaningar som finns kring detta.

I januari genomförde ni ett samtal med fokus på barnfattigdom i Angered, Göteborg. Vad har samtalet fått för mottagande?
– Det blev ett väldigt bra samtal med ett fint mottagande. Vi hade mellan 65-70 personer som följde hela samtalet via Facebook, vilket är jättebra. I efterhand har vi också fått höra mycket gott både från kollegor i våra olika verksamheter och från andra. Så vi fick definitivt mersmak och vi känner att vi är något på spåren här när det gäller människors önskan efter samtal och möten. Det visar också att det faktiskt är okej att sådana här frågor får vara så komplexa som de faktiskt är.

Vad sysslar du med utanför Forsa Väst?
– Jag är lärare och forskare på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet där jag framför allt är intresserad av kollektivt motstånd och mobilisering inom välfärdsyrken.
Utanför jobbet och Forsa Väst fokuserar jag främst på min familj. Jag har även varit aktiv i föreningslivet, i allt från idrottsklubbar till studentkårer, men också asylrättskampanjer och partipolitik. Utöver detta har jag också ett stort engagemang för just lands- och glesbygdsfrågor, vilket väl också har varit en av motivationerna för att dra igång #lokalaperspektiv2022

Anna Ryan Bengtson, initiativtagare till #lokalaperspektiv22