”Arbetsförmedlingens avgående analyschef inser sanningen”

En stor del av de inskrivna på Arbetsförmedlingen/AF befinner sig långt från arbetsmarknaden, men beslutsfattarna låtsas som om läget är ett annat. Man låtsas att de som finns inskrivna bara råkat bli arbetslösa och att de med lite coaching, matchning och enkla utbildningsinsatser är rustade att få och behålla ett jobb med dagens krav på arbetsmarknaden.

Vi arbetsintegrerande sociala företag, ASF, har stor erfarenhet av att möta långtidsarbetslösa med komplexa kombinationer av svårigheter då vi erbjuder förstärkt arbetsträning och anpassade anställningar. Utifrån de erfarenheterna har vi länge kämpat för att göra det tydligt att målgruppens behov inte tillgodoses inom den reformerade arbetsförmedlingen.

Därför har tydligheten från Arbetsförmedlingens avgående analyschef, Annika Sundén varit så befriande. Senast i raden att påpeka de här bristerna är också Myndigheten för delaktighet. De konstaterar i sin skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet att arbetsförmedlingens nya arbetssätt med standardiserad bedömning och i förväg fastställda processer hos upphandlade aktörer inte lämpar sig för långtidsarbetslösa med komplexa kombinationer av svårigheter. Samma saker har också lyfts fram av en mängd instanser som IFAU/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, funktionsrättsrörelsen och kommuner som svarat på höstens remiss om den fortsatta reformeringen.

Även Arbetsförmedlingen själva konstaterar i sitt remissvar att ”Denna grupp av arbetssökande är stor och sökandesammansättningen är komplex. Många har behov av anpassade och särskilda insatser. Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen för målgruppen är ofta resurskrävande eftersom den är beroende av samverkan med andra aktörer som kommuner, hälso- och sjukvård med särskilt goda kunskaper om insatser och om funktionsnedsättningar. Målgruppens komplexitet och behov av samordnade insatser ökar risken för negativa konsekvenser vid systemförändringar.”  

Den förstärkta arbetsträningen hos arbetsintegrerade sociala företag med handledning av människor som själva har erfarenhet av livet långt ifrån arbetsmarknaden är en sådan flexibel insats som ofta lämpar sig väl för den här målgruppen. Tyvärr bortprioriteras den idag. Det gör också det långsiktiga stödet av engagerade handläggare, SIUS-konsulenter (Särskilt introduktions och uppföljningsstöd) eller andra specialistfunktioner inom AF. Samma nedrustning har skett av stöd till anpassade anställningar genom lönebidrag där myndigheten lämnar tillbaka enorma summor av avsatta medel.

Den rimliga åtgärden utifrån den massiva kritiken är att stoppa den nu pågående upphandlingen Steg till arbete för att göra en grundlig utredning om vad vi vet om långtidsarbetslösheten och vad som faktiskt är till nytta. Under tiden den utredningen pågår bör såväl personella som ekonomiska resurser tillföras Arbetsförmedlingen så att de kan använda och utveckla befintliga verktyg som förstärkt arbetsträning och lönebidrag.

Varje dag i sysslolöshet ökar avståndet till arbetsmarknaden.

Vi arbetsintegrerande sociala företag i i Stockholmsregionen står redo att tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta vägar för att bryta långtidsarbetslösheten – men som det engelska uttrycket säger – It takes two to tango!

Fredrik Bergman, ordförande Street business
Oskar Rommel, ordförande M29-gruppen
Karina Axe Verksamhetschef IFS/CS Steg för Steg arbete arbetsträning och sysselsättning för personer med schizofreni och liknande psykoser

image_pdfSkriv ut PDF!image_printSkriv ut!
Postad i

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021