Vill se haverikommission för den sociala barnavården

Malin Widerlöv har länge varit engagerad i frågor som rör bristen på inflytande för föräldrar som har sina barn omhändertagna. Efter 5-årige John Walters död samlar hon in berättelser som ska ge stöd för kravet om en statlig haverikommission.

– Jag grät när jag fick höra om 5-årige John Walters död och insåg att Platea inte gjort något åt missförhållandena på hvb-hemmet på de tre år som gått sedan min pojke var placerad där, säger Malin Widerlöv.

2018 gick hon igenom en behandling och var tvungen att använda rullator under en period. Då kunde hon inte ensam ansvara för sin son som har omfattande stödbehov och kräver ständig tillsyn.

– Vi blev först placerade tillsammans, men det boendet gick inte att individanpassa. Min pojke har en sömnstörning och behöver passas även på natten, men de kunde inte ta in stöd på natten.

Istället blev Malins son Walter, som då var fem år, placerad ensam på Humanas boende Platea i Hagfors över sommaren. Hon var orolig hela tiden för hans säkerhet. Platea är ett av flera hvb-hem som fått upprepad kritik av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, under en följd av år.

– De fick 10 000 kronor per dygn för att ta hand om min pojke och nu 12 700 kronor för John Walter. Ändå gick det så här illa och då kände jag att nu tar jag bladet från munnen.

Malin Widerlöv har startat sajten socialkraft.se

Malin Widerlöv har länge varit engagerad i frågor som rör brukarinflytande, systemfel i välfärden och särskilt hur föräldrar som har sina barn omhändertagna ska kunna bli delaktiga i det som händer.

2004 började hon föreläsa på socialhögskolan i Lund, bland annat om föräldrars perspektiv när barnen är omhändertagna av socialtjänsten.

– En sak är att ha insatser, men i det ögonblicket man blir fråntagen sina barn förlorar man allt stöd. Det är få som pratar om detta. Det är oerhört stigmatiserande att få sitt barn omhändertaget och alla utgår självklart från att man gjort nåt fel som förälder, men det är långt ifrån verkligheten i många fall, menar Malin Widerlöv.

Hon understryker att även när barnen inte bor hos sina föräldrar, kan föräldrarna behöva stöd i sin nya, svåra föräldraroll.

Malin Widerlöv har tidigare drivit nätverket Maskrosföräldrar och vet att det här är en mycket heterogen grupp föräldrar, en grupp som har svårt att enas runt vad som är de viktigaste frågorna. Här finns som ett exempel män med komplicerade vårdnadskonflikter.

– De ser inte att de har något gemensamt med kvinnor som suttit på anstalt eller män med alkoholproblem. Många av de här föräldrarna har grundläggande problematik från början, men inte alla.

Nu har Malin Widerlöv startat sajten socialkraft.se där alla som vill ska kunna beskriva sina erfarenheter av den sociala barnavården: föräldrar, andra anhöriga, professionella, de placerade själva. Här kan den som vill också skriva under ett upprop om att den sociala barnavården behöver en haverikommission.

Den 15 juni 2021 dog John Walter. Om ett år, den 15 juni 2022 kommer Malin Widerlöv att lämna in de berättelser som samlats in under året och alla namnunderskrifter.

– Ju fler vi blir som berättar, desto större chans att staten vill gå in och verkligen med kraft titta på alla de olika delarna i den havererade barnavården, säger Malin Widerlöv.

Det är de systematiska bristerna hon vill ska bli synliga. Som exempel tar hon upp att den juridiska processen inte fungerar och att socialtjänsten inte har möjlighet att följa lagen.

– Det handlar också om det grova missbruk som privatiserad dygnsvård bedriver med våra allmänna skattemedel och att socialtjänsten brister i sakkunnighet och kompetens och att det saknas ett tjänstemannaansvar, säger hon.

Den som vill dela med sig på sajten kan ta kontakt med Malin Widerlöv.

– Alla är överens om att familjehem och institutioner behövs och att ett tryggt samhälle måste kunna gripa in och utreda familjer där man oroas för barn. Men det måste skötas med precision och vara rättssäkert.

Malin Widerlöv anser att socialtjänsten idag inte får göra det de är utbildade för, som förändringsarbete på samhällsnivå.

– Socialsekreterare är bra på att förstå maktstrukturer i socialt arbete, men får aldrig jobba med det. Tanken var att barnavårdsutredningar skulle göras av socialsekreterare med lång erfarenhet och ha en bredd. När det inte är så då blir det galet.

Text: Anna Fredriksson
Foto: Privat