Hur kan vi hjälpa hemmasittande?

Hon kallades hemmasittare är en personlig berättelse om författarens egen dotter Lova och hennes mellanstadie- och högstadietid, en tid när Lova slutade gå i skolan och sedan kom tillbaka.

Med Lovas och hennes familjs erfarenhet som bas reflekterar författaren, tillsammans med olika experter kring angelägna frågor: varför mår allt fler barn dåligt i skolan och som en följd av det, vägrar gå dit? Och vad kan vi som samhälle göra för att stävja den utvecklingen?

Författare är Nadja Yllner, journalisten som vi bland annat känner igen från Uppdrag granskning på SVT.

Hon kallades hemmasittare är en välskriven bok som på ett balanserat sätt ger både kritik, hopp och råd för andra i liknande situation. En angelägen bok för alla vuxna med någon form av anknytning till skolan – föräldrar, skolanställda och politiker.

Linn Johansson

Hon kallades hemmasittare – om skolan, tårarna och kampen i hallen
Nadja Yllner
Bokförlaget Forum