”Kungen, korruptionen och tystnaden”

Vår statsminister har blivit miljardär genom mutor, korruption och bestickning. Om något sådant hade kommit fram hade media inte sysslat med något annat. Rubrikerna hade varit svarta. Statsministern hade tvingats avgå, åtalats och dömts. Hans parti hade förlorat stora delar av sina röster.

Men när detta i verkligheten bevisas om vår statschef, kungen, är tystnaden det mest talande.

För två år sedan kom Thomas Lyreviks bok Den kungliga kleptokratin. Där blottlades hur kungen berikat sig själv, sina släktingar och representanter för hovet. Det mest anmärkningsvärda förutom de välgrundade bevisen på korruption och falsk bokföring var medias tystnad.

I dagarna har Lyrevik kommit ut med en komprimerad version. Den heter Den kungliga korruptionen och är på hundra sidor att jämföra med den förra som var på 670 sidor. Den nya boken har åtminstone föranlett en ledare i DN och en recension i Aftonbladet men föga mer.

Varför har våra stora mediaföretag lagt en våt filt över en sensation? Mycket av kungens berikande har skett genom överförande av pengar, konst, smycken och fast egendom till familjestiftelser som vi saknar insyn i. Även stora mediaföretag som till exempel Bonniers har fört över förmögenheter till familjestiftelser. Finns där ett samband med tystnaden?

Hovet är skickliga på desinformation och ofta nära lierade med ledande personer i mediavärlden och Sveriges storföretag. Många av dem liksom betydelsefulla opinionsbildare är medlemmar i akademier och organisationer som skyddas och gynnas av kungahuset. En ytterligare förklaring till tystnaden?

I Sverige finns ”Institutet mot mutor”. Borde inte det intressera sig för vår statschefs mångåriga och omfattande korruption?

För två år sedan utsåg kungen Fredrik Wersäll, tidigare hovrättspresident i Svea Hovrätt, till riksmarskalk. Alltså kungens närmaste man. När han utsågs fick han en lägenhet i det av kungen ägda Djurgården. För detta mest exklusiva boende som finns i Sverige betalar han en hyra motsvarande den i utsatta förorter. Han kan då sälja sin bostadsrätt för många miljoner. Han har också belönats med fina medaljer av kungen. Wersäll är ordförande i ”Institutet mot mutor”.

Frågor som var och en borde ställa är: När börjar media att på djupet granska den kungliga korruptionen? När börjar våra politiker ifrågasätta penningregnet till kungahuset och kräva en korrekt redovisning av hur medlen används?

Jan Molin