”Låt alla få besök ”

Såg på tv att i Italien har man på äldreboenden byggt en sorts kuvöser för de boende så att de under helt säkra former kan få träffa sina nära, känna värmen av en annan människas hand och få en kram.

I Sverige ska det bli besöksförbud på
äldreboenden igen. Men make, maka, partner ska få besöka. Så mysigt! Jag känner till ett trygghetsboende med 72 lägenheter. I det är 64 procent av lägenheterna bebodda av en person, alltså majoriteten. Det är nog rätt procenttal när det gäller åldrarna 70, 80, 90 år. Men – de har inget vigselbevis eller samboavtal att vifta med så enligt vår regering är dessa människor inte värda ett besök, inte värda omtanke, närhet och medmänsklighet för de lever ju ensamma.

Ni ändrade på regeln om begravningar. Gör om och gör rätt här också. Låt ALLA boende ange en person som får besöka dem. Annars är detta så otroligt sorgligt, förnedrande och diskriminerande. Och så förödande för så många människors hälsa.

Dois Liedman
Kristianstad