Covid-19 polariserar svenskarnas drickande

Systembolagets försäljningssiffror har rakat i höjden efter pandemin. Men det innebär inte att totalkonsumtionen har ökat. Tvärtom. När införseln, på grund av uteblivet resande, minskat till nästan noll och även restauranger minskar sin försäljning av alkohol handlar fler på Systembolaget.

Den inhemska försäljningen (den registrerade konsumtionen) av vin, sprit, öl och cider har ökat med cirka 5 procent. 21 procent av svenskarna uppger i studier från våren 2020 att de ändrat sina alkoholvanor på grund av Corona. Mellan 12 och 16 procent dricker mindre medan 5 till 7 procent dricker mer.

Minskade sociala kontakter och uteliv med restaurangbesök och fester har alltså resulterat i att många svenskar har dragit ner sin alkoholkonsumtion.
Men personer som är beroende av alkohol, eller som återhämtar sig efter ett beroende, riskerar att börja dricka mera.

– Vi ser en ökad polarisering där några, som en reaktion på den kris vi befinner oss i, dricker mera, medan andra dricker mindre. Covid-19-krisen slår mot allt och åt olika håll och det är svårt att bedöma den sammantagna effekten på alkoholkonsumtionen, säger Håkan Leifman, fil.dr och tidigare direktör på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Han föreläste under en digital konferens nyligen, i regi av Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamisssbruk, RFMA, om effekter av coronan på missbruksområdet. Han menar att den extraordinära situation vi befinner oss i med oro, hemmasittande, arbetslöshet, permitteringar och minskade sociala kontakter kan trigga igång ett riskdrickande hos personer som under normala omständigheter skyddas av tillvarons regelbundenhet och plikter. Några kanske väljer att inte söka vård för alkoholproblem under pandemin av rädsla för smitta.

Maria Rundgren Zaitzewsky