”Bygg billigare bostäder”

Det blir omöjligt för fattigfierade människor som lever på socialbidrag, förtidspension eller a-kassa att ha råd med ett eget hem om allas våra gemensamt ägda allmännyttiga lite billigare hyresrätter odemokratiskt mot majoritetsväljarnas vilja fortsätter säljas ut.

För dessa människor blir priserna på bostadsrätter orimliga.
Även för de över en halv miljon människor som finns i kronofogdens register kommer att få stora svårigheter att delta på vår gemensamma bostadsmarknad.

De som inte beviljas lån riskerar att hamna i hemlöshet.
Den tänkta nybyggnationen med fri hyressättning sorterar bort människor istället för att integrera. Detta beror på att hyrorna är och blir för höga.
De som trots snäva ramar inte hamnar i hemlöshet får flytta längre och längre ut i städernas ytterområdena. Nya grupper med frustrerade människor i utanförskap växer till sig.

Har vi i ägandet och girighetens namn verkligen råd med detta svek?
Vilka som får betala det mänskliga priset för att vissa låter sig lockas in i denna bostadskarriär vet innerst inne alla.

Ska vi komma tillrätta med den skriande brist på lite billigare hyresrätter som över 80 procent av landets kommuner lider av måste sådana självklart byggas.

För inte kan vi väl i bostadslösas och i demokratins namn fortsätta bygga svindyra hyresrätter eller bostadsrätter och tro vi gjort något åt detta snabbt växande samhällsproblem?

Rolf Nilsson, Stockholm