Moln i konsten

”Vad är livet? Moln som fara….” så inleder Calderon sin teaterpjäs Livet är en dröm. Vem har inte fascinerats av figurer i skyn. Legat på rygg och sett molnen bilda madonnor och monster.

Moln är ett kärt motiv i konsten. Konstvetaren Elisabet Haglund har länge velat skriva om det och nu har hon kommit till skott. Hon ger oss fakta om moln men huvudvikten ligger vid hur olika konstnärer genom tiderna använt moln som symboler eller beskrivningar av världen och människor.

Vi möter tidiga renässansmålare som Giotto där molnen har religiös betydelse och visar vägen till det himmelska riket. El Grecos ovädersmoln förstärker den religiösa extasen. Andra beskriver hur Zeus förvandlar sig till moln för att förföra jordiska kvinnor. Hos Turner och Strindberg får molnen och ljuset en metafysisk närvaro. Samma effekt skapar Tangui och Matta med sina kosmiska målningar. Några moderna målare får plats. Mamma Andersson låter molnen bli en del av underfundiga berättelser om människan och miljön.

Boken är trevlig, väl illustrerad och fantasieggande. Urvalet är naturligtvis personligt. Själv saknar jag några egna favoriter som Caspar David Friedrichs dimhöljda berg, Van Goghs och Munchs ångestladdade molnhot och Magritte som ju målar moln på nästan alla sina tavlor.

Men vad döljer sig i dagens digitala moln? Är det sommarlätta omfamningar eller en dödlig smitta?

Jan Molin

Moln i konsten
Elisabet Haglund
Themis