Fysiskt avstånd – inte social distans

Vi tror att de som nu pratar om social distans menar att vi ska hålla fysiskt avstånd på minst 1-2 meter till varandra.

Begreppet social distans skapar en helt onödig otrygghet och onödig känsla av isolering. Visst behöver vi hålla ett fysiskt avstånd för att motverka smittorisken men det hindrar inte att vi kan passa på att fördjupa våra sociala relationer.

Sociala relationer är alltid viktigt. Sociala relationer är nu, mitt i krisen, viktigare än någonsin. Nu har många av oss både tid, motiv och möjlighet att utveckla och fördjupa dom ännu mer.

Vi vill arbeta bort begreppet ”social distans” för det är både felaktigt och destruktivt.

Byt ut ”social distans” mot fysiskt avstånd.
Det är med sociala relationerna vi bygger samhället.

Hjälp till att byta språkbruk!

Eva och Pål Silow Wiig
Kalvsund