Den allt mer problematiska bostadsmarknaden

26 maj 2020 kl 12 – 17 i ABF:s lokaler på Sveavägen i Stockholm.

Social housing, social dumpning, bostad först, försökslägenheter, tak över huvud-garanti, härbärge, vandrarhem, skyddsboende, särskilt boende, nödboende….Boendesituationer som är långt ifrån heminredningstidningarnas reportage, långt ifrån tv-program om drömhuset, långt från Sommar med Ernst. Köksö eller inte, vem har rätt till en fungerande bostad, ett hem?

Ett hem är grunden för trygghet, gemenskap, frihet men också möjlighet att komma tillrätta med sociala problem, möjlighet att upprätthålla ett arbete och att leva ett självständigt liv.

– De stora problem som vi idag ser i den svenska bostadspolitiken gör att Svensk socialpolitisk förening (SFF) ägnar sin årliga studiedag åt den problematiska bostadssituationen, säger Gun-Britt Trydegård, doktor i socialt arbete som forskat om äldreomsorgen och nu är styrelseledamot i föreningen.

Äldre med behov av vård- och omsorgsboende, barnfamiljer med svag ekonomi, personer med sociala problem, personer med funktionsnedsättning och nyanlända är några grupper med särskilt svag ställning på bostadsmarknaden.

– Det blir en eftermiddag med kortare föreläsningar och en avslutande diskussion om vad som kan göras för att komma tillrätta med problemen. Vi hoppas att många vill komma och det blir också möjlighet till inlägg och frågor från publiken, säger Gun-Britt Trydegård.

Se socialpolitik.se för slutgiltigt program