Funktionshinderpolitikens framväxt

Hur politikområdet funktionshinder växte fram under 1900-talet, skildras i Pennskaften Inifrån, Ideologiska krafter om modern funktionshinderpolitik i Finland och Sverige av Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Boken består av tre delar: först en ramberättelse utifrån några kvinnliga författare och kulturutövare under det tidiga 1900-talet, de så kallade pennskaften. Därefter en genomgång av den funktionshinderpolitiska idédebatten under 1900-talet. Och sist ett mer analytiskt kapitel om fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i ett framtidsperspektiv.

Ramberättelsen tar upp fem kvinnliga författare, Elin Wägner och Maria Sandel i Sverige, samt Minna Canth, Hilja Pärssinen, Hella Woulijoki i Finland, som alla kämpade för bättre levnadsförhållanden för fattiga i seklets början. Men författaren påvisar också att dessa kämpar för jämställdhet aldrig tog upp funktionshinderfrågorna. Inte ens Maria Sandel som själv hade en dubbel funktionsnedsättning både vad gäller syn och hörsel.

Avsnittet om seklets långa funktionshinderdebatt visar på intressanta likheter och skillnader mellan Sverige och Finland, men analysen göms i mängder av citat och man hamnar lätt på villovägar trots några intressanta sammanfattande tabeller. Helt uppenbart är att ”funktionshinderpolitik” inte blev ett eget politikområde förrän på 40-talet.

Boken
som helhet hade mått bra av en strängare redaktör eller en
journalistkollegas blick, ämnet är viktigt, men nu blir den
svårtillgänglig.

Avsnittet om dagens debatt och framväxande fascistiska ideologier, parad med en privatisering av stödet till personer med funktionsnedsättning, är mycket tankeväckande. Redaktören till tidningen Intra, Hans Hallerfors, lyfter fram hur LSS-debatten förvrids av att många av dem som nu försvarar LSS mot nedskärningar är företrädare för företag med stora vinster placerade i skatteparadis.

Carin
Flemström

Pennskaften Inifrån, Ideologiska krafter om modern funktionshinderpolitik i Finland och Sverige
Jörgen Lundälv
Premiss förlag