Barn till missbrukande föräldrar extra sårbara i mammarollen

Kvinnor som vuxit upp i hem med missbruk utgör en extra sårbar patientgrupp inom späd- och småbarnspsykiatrin. De hade bland annat oftare symtom av depression och adhd och erfarenheter av eget missbruk än övriga kvinnor. Trots liknande bakgrund beskriver mammorna mer av psykisk ohälsa än papporna.

– Det är tydligt att de här kvinnorna är en extra sårbar patientgrupp. Därför är det angeläget att identifiera dem och utforma riktade behandlingar, säger Eva Landegren Tedgård.

Hon är psykolog och psykoterapeut och hennes avhandling Struggling with parenthood after an upbringing with substance abusing parents är baserad på studier om 197 föräldrar som sökt till barnpsykiatrin i Malmö.

Mödrarna inom späd- och småbarnspsykiatrin var betydligt mer belastade av psykisk ohälsa jämfört med kvinnor i den allmänna befolkningen och mer än papporna som ingick i studierna.

– Det är därför angeläget att screena för exempelvis depression, ångest och adhd. Det är dessutom viktigt att engagera moderns partner i behandlingen, då denne både kan utgöra ett stöd för kvinnan och ta en mer aktiv del i relationen till barnet, säger Eva Landegren Tedgård.

Det framkom också att kvinnor och män som vuxit upp med missbrukande föräldrar sällan hade någon att tala med om sin förälders missbruk. De beskrev att de under uppväxten upplevde starka känslor av övergivenhet och förtvivlan och 20 procent av personerna i studien hade gjort suicidförsök.

– Därför är det viktigt att personal inom skola, primärvård och socialtjänst kan hjälpas åt att se de barn som växer upp med missbrukande föräldrar och identifiera deras hjälpbehov, vilket inte alltid är så lätt då ett kompetent beteende kan dölja deras svårigheter, säger Eva Landegren Tedgård.

De utmaningar i föräldraskapet som intervjupersonerna, både mödrar och fäder, beskrev handlade både om bristen på rollmodeller och om en hög föräldrastress.

– De beskrev en känsla av att ständigt behöva vara i ”alarm-beredskap” då någon oförutsedd fara plötsligt kunde dyka upp. De kunde också fyllas av starka känslor av skuld gentemot sitt eget barn, säger Eva Landegren Tedgård.

Källa: Vetenskap & hälsa.

Avhandlingens titel: Struggling with parenthood after an upbringing with substance abusing parents

Länk till avhandlingen här!

image_pdfSkriv ut PDF!image_printSkriv ut!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021