Sveket som pågår framför våra ögon

Dom som stod kvar är en lika smärtsam som viktig bok. Om den krackelerande asylpolitiken. Särskilt hur de ensamkommande har offrats på populismens altare. Alltifrån Stefan Löfvens tal ”mitt Europa bygger inga murar” (september 2015) via den ”tillfälliga” begränsningslagen 2016, de hårt kritiserade medicinska åldersbedömningarna, och fram till dagens fängsliga förvar i väntan på tvångsutvisning till ett krigshärjat Afghanistan.

Boken är ett gediget journalistiskt arbete, intervjuer och möten med olika människor över hela landet – och i Paris, dit många flyr vidare. Thord Eriksson har dessutom plöjt högar av dokument och tidningsklipp samt suttit som åhörare i migrationsdomstolen: ”Jag kollar upp nämndemännen. Alla tre är nominerade av Sverigedemokraterna.”

Han har återvänt till migrationshandläggare, som berättar om stress och övertid och hur åldern snabbt och godtyckligT sattes 2015: ”Vi hade inte alla fakta.” En som senare jobbat på migrationsdomstolen säger: ”Jag har förhandlingar i domstol och sett personer som för mig uppenbart har varit barn – och då kan jag bara tänka mig hur de såg ut två år tidigare.”

Förvisso tung läsning, men för den som vill ta in Sverige av i dag är boken nödvändig. Svikna ungdomar, men framför allt desillusionerade, kränkta, rasande ”vanliga” svenskar, som sett utvecklingen på plågsamt nära håll – godtycke, rättsosäkerhet, löftesbrott, retroaktiv lagstiftning och deportationer av unga, svensktalande till ett land i krig.

Men också några unga som får stanna, som vinner kampen till slut. Och hållningen blir reslig, blicken lugn och fokus kan äntligen riktas mot en möjlig framtid. Obligatorisk läsning för varje politiker och beslutsfattare.

Maria Wallin

Dom som stod kvar
Thord Eriksson
Natur & Kultur

Med förlorad tillit men ej utan hopp
– läs om när Thord Eriksson och Gabriella Ahlström berättade om sina böcker på evenemanget som ordnades av SocialPolitik och Maivors vänner.