Vem belastar mest och med vad?

Att vara bidragsberoende är kanske inte skamligt, men ofta utpekas de personerna som en belastning för samhället och som att de borde känna om inte skam, så åtminstone skuld. Personer som är sjukskrivna, uppbär försörjningsstöd eller är föremål för olika insatser i de s k trygghetssystemen.

Under Reinfeldts-eran infördes arbetslinjen och då accentuerades klyftan mellan de som har och de som inte har arbete, inte minst med jobbskatteavdragens införande. Arbetslösa, sjuka och äldre skulle märkas ut med mindre bidrag, strängare krav, kontroller och högre skatt. Idag finns politiker som vill införa bidragstak och utförsäkringar. Utredningar tillsätts för att minska bidragsberoende både lokalt och nationellt, vilket inte i sig behöver vara något fel men…

Den stora överhängande frågan idag är (borde vara): Hur ska vi kunna minska koldioxidutsläppen och andra växthusgaser, det som kan få katastrofala följder för uppvärmningen av haven och jorden. Forskare slår larm om att läget är mycket allvarligt.

I ljuset av detta faktum lekte jag lite med tanken att vända på perspektivet om att ligga samhället till last. Vilka är det idag som belastar vårt samhälle/jorden mest? Låt mig exemplifiera vad jag menar genom att jämföra två hushåll (och olika klasstillhörighet).

En person som arbetar och har medelhög eller hög inkomst
Familjen har minst en bil, kanske två
Bor i villa eller i stor lägenhet, stora uppvärmningskostnader (swimmingpool?)
Har sommarhus, båt eller lägenhet i Sverige eller utomlands
Gör många utlandsresor både på fritiden och i tjänsten
Använder ROT och RUT, bygger om, köper ofta det senaste i nya vitvaror och elprodukter
Hög konsumtion av mat och kläder
Bidrar till det växande sopberget med matsvinn, elektronikavfall, vitvaror mm

En person som lever på försörjningsstöd (ensamstående utan barn vilket är det vanligaste)
Saknar bil, åker kollektivt
Bor i liten lägenhet (om personen inte är hemlös)
Saknar sommarhus och lägenhet utomlands
Gör varken inrikes eller utrikesresor
Låg konsumtion, köper ofta på second hand
Bidrar mycket lite till sopberget

Det blir tydligt om man betraktar miljön som något viktigt vem som belastar samhället mest. Det kanske är dags att inte bara utse bidragsberoende personer som syndabockar. De som får några tusenlappar i månaden att överleva på. Det är de som förbrukar betydligt mer av jordens resurser som ändå har den högsta statusen och ett livsmönster som andra strävar efter.

Det är kanske dags att bredda perspektivet om vem som belastar samhället.

Claudette  Skilving