Återinrätta Ersättningsnämnden!

Fram till den 30 juni 2016 fanns det i Sverige en verksamhet med namnet Ersättningsnämnden. Tanken med denna nämnd var att hjälpa personer som blivit utsatta för vanvård som barn och unga. Tyvärr var det långt ifrån alla som ville ha hjälp som också fick hjälp. Dessutom var det inte alla som kunde få sin sak prövad. Detta är en stor skandal i det moderna Sverige. Du som upplevt vanvård som barn och ung ska givetvis kunna få hjälp. Detta ska vara en grundläggande rättighet.

Därför verkar jag för att Ersättningsnämnden ska kunna fortsätta sin verksamhet för att kunna ge alla personer som utsatts för vanvård som barn och unga stöd och upprättelse. En sådan nämnd kan också bidra till att motverka vanvård av barn och unga i framtiden. Det är viktigt att nämnden finns kvar så länge ett behov av den finns.

Jag blev som ung anklagad för oerhört grov kriminalitet. Dömd i allmän domstol blev jag aldrig men socialtjänsten pekade ut mig som en person som begått grov kriminalitet i form av bland annat strypningsförsök och dödshot och lyckades genom sina lögner få igenom ett omhändertagande enligt LVU där (dåvarande) länsrätten inte kunde beskriva vad jag konkret gjort för fel. Det kallades för “socialt nedbrytande beteende” men vad detta innebar i praktiken förklarades aldrig. Givetvis borde denna dom ha blivit underkänd. Dessutom borde Europakonventionen ha skyddat mig men detta skedde tyvärr inte. Jag fick på detta sätt uppleva vad ett liv i ofrihet innebär.

Psykiska och traumatiska besvär på grund av socialtjänstens och länsrättens agerande har jag levt med i många år och det är svårt att få riktig hjälp från samhället. Till detta måste även lagen göras betydligt mer rättssäker för att oskyldiga personer inte skall drabbas av övergrepp.

Vi måste få igång en bred debatt i frågan.

”Berörd”

 

Läs vår serie om upprättelseprocessen för personer som vanvårdats i fosterhem och på barnhem!

image_pdfSkriv ut PDF!image_printSkriv ut!
Postad i ,

1 Kommentar

  1. Elisabeth den 16 okt 2018 kl 09:06

    Syftet med ersättningsnämden var att pröva enskildas rätt enligt Ersättningslagen . En tillfällig lag som prövade om din historia kränkte din rätt enligt denna lag. Som jag läser din text har du blivit djupt kränkt i den myndighetsutövning du utsatts för. När Morgan Johansson gav första direktivet till Socialstyrelsen ” förekom kränkningar och övergrepp inom sociala barnavården” startades en sondering från statens sida. Vad som sedan hände var väl att aktörer gick in och ville begränsa utredningen till ” vanvård inom socialabarnavården”. I praktiken kom vanvårdsutredningen att bortse från kränkningar av mänskliga rättigheter, myndigheternas försummelser och de händelser som enligt mig borde ha fokuserats om man ville lära för framtiden. Det är tveklöst så att du och många med dig fortfarande efterfrågar upprättelse efter den makt samhället utövade. Ersättningsnämnden hade inte det uppdraget utan bara att pröva gällande rätt enligt Ersättningslagen. Som samhällsengagerad tycker jag att det är en viktig socialpolitisk fråga att utreda myndigheters maktutövning mot värnlösa. Tyvärr har inte människorätts jurister, humanister eller politiker visat något intresse. De aktörer som ville ha 250.000 kronor för de brott de utsatts för ( oftas i familjehemmen) fick det om brotten låg inom ramen för Ersättningslagen. Självklart att de beviljade är väl unnade det men är man engagerad i socialpolitik och vill lära av historien gnager det att vanvårdsutredningen inte utökades utifrån de intervjuades erfarenheter och faktiska upplevelse av händelser där själva myndighetsutövningen traumatiserade, marginaliserade och utsatte maktlösa för övergrepp i grundläggande mänskliga rättigheter. Bra hur som helst att du känner att du blivit felbehandlad. Det var ju inte jag som gjorde fel, så hette ett bra seminarium historiska och liv i Sverige arrangerade. Tänk om någon kunde fånga upp bollen efter det seminariet för där sattes bvn in i ett historiskt/ socialt sammanhang. Hoppas du slipper vara ensam i din kamp för gottgörelse!Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021