Våld mot barn – vilken kunskap behöver socialtjänsten?

Har anställda inom socialtjänsten den kunskap och kompetens de behöver för att kunna identifiera, utreda och skydda barn som utsätts för våld och övergrepp?

I Linköping finns ett nystartat nationellt kunskapscentrum Barnafrid som under förra året genomförde en undersökning bland socialsekreterare om vilket behov av kunskap de har när det gäller våld mot barn. Den visade att det finns stora brister.

Socialtjänsten fattar beslut som kan ha avgörande betydelse för ett barns fortsatta liv. Därför är frågan både intressant och viktig. Undersökningen speglade också de problem som finns av stress, arbetsbelastning och personalomsättning inom socialtjänsten.

Ingrid Åkerman och Linda Jonsson som gjort undersökningen kommer nu till Maivors sociala salong  och berättar om de erfarenheter som undersökningen gett. Ingrid är socionom och har arbetat inom social barnavård under hela sitt yrkesverksamma liv.

Alla intresserade är välkomna till en kväll där Ingrid och Linda berättar om undersökningen och där det finns möjlighet att ställa frågor och samtala om den kunskap som deras erfarenheter genererar. Frågan om vilken kunskap som behövs inom socialtjänsten har också bäring på hur den framtida Socialtjänstlagen ska se ut.

Maivors sociala salong är en förening av socionomer/socialarbetare som minst fyra gånger om året inbjuder till sociala salonger på viktiga och aktuella teman inom det sociala fältet. Tidigare salonger har bland annat handlat om tiggeri, socialjouren, Från social oro till mobilisering av civilsamhället, om Barnrättsbyrån, om Föreningen Läkare i världen och om  Fosterbarn i tid och rum.

Välkomna den 23 oktober kl 1800 – 20.30

Våra salonger är på Fontänhuset, Götgatan 38, T-bana Slussen och öppna för alla intresserade, men du måste anmäla dig.

Anmälan sker senast 21 oktober till evabritt.lonnbackyilma at hotmail.com

Inget inträde, men mackor och fika till självkostnadspris. (tag med kontanter)