Så startar en tyranni

Om tyranni – tjugo lärdomar från tjugonde århundradet
Timothy Snyder, Albert Bonnier förlag

Historien upprepar sig inte, men den ger lärdomar. Så börjar denna, till formatet lilla men innehållsrika bok. Timothy Snyder är professor i historia vid Yale universitet. Han är starkt oroad av den utveckling som pågår under ledning av USA:s nuvarande president. Snyder drar paralleller till de fascistiska, nazistiska och kommunistiska tyrannier som uppstod i Europa under 1900-talet. Så gott som alla kom till makten utan tvång.

Vad kan vi då göra, och vad bör vi göra? En av de 20 lärdomarna är att inte lyda i förväg, det vill säga anpassa oss, utan reagera och protestera. En annan att ta ansvar för hur världen ser ut och inte vända bort blicken från händelser, emblem och hatsymboler.

Snyder menar också att det är viktigt att försvara landets institutioner. Vi får inte tro att institutionerna skyddar från tyranni. Tyrannier inleds med att alla institutioner som hindrar deras framfart avskaffas. I Tyskland tog det mindre än ett år för Hitler att kuva alla institutioner och åstadkomma en enpartistat.

Slutligen ett citat; ”Makten vill att du ska försoffas, där du sitter i din bekväma fåtölj… Gå ut. Bege dig till obekanta ställen, där det bor människor du inte känner. Skaffa dig nya vänner och demonstrera med dem”.

En läsvärd bok som har bäring på utvecklingen i många nationer förutom USA.

Gun-Lis Angsell