Djuren ger lust att leva

I åtta år levde Anneli Jäderholm helt utanför samhället. Hon hade en svår psykossjukdom och var tvångsintagen under flera perioder.

Text: Anna Fredriksson | Bild: Nancy Wiklund | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 3 2016

annelihastFör tre år sedan fungerade livet igen för Anneli, men hennes partner Nancy hade varit utbränd i flera år och blev inte bra.
– Vi var tvungna att göra något, så vi sålde huset i Göteborg och köpte en gård i Vedum.

I köpet ingick en 53 meter lång lagård. Nancy fick en ko och kalvar när hon fyllde 50. Sedan blev det hästar. Anneli fick två får som betalning för en föreläsning.
– Att bo på en gård är inte gulligt. Om traktorn går sönder måste du fixa det. Jag trodde min psykossjukdom hade förstört mitt kognitiva tänkande, men det kom igång igen.

När Anneli kommer ut i hagen med ångest och tunnelseende, då får hon hjälp med närvaron av de nyfikna fåren Frida och Freja.
– Jag kommer ur grubblandet. Här har jag med liv att göra, jag är behövd och måste se bortom min egen bekvämlighet.
Djuren sänker också stressnivån, Nancy har blivit frisk. Båda har gått Grön Arena-utbildning och sedan i augusti driver de aktivitetsgården Elings Ark.
–Vi vill låta människor komma hit och hitta sin lust att leva. Kanske kan man börja med att ta ansvar för hönorna eller mjölka en ko.

Grön Arena är Hushållningssällskapets koncept för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsa. Startade i Värmland 2006 och idag finns drygt 50 godkända Grön Arena-gårdar från Skåne till Norrbotten.

Det finns en osäkerhet kring om det är värt pengarna att använda grön omsorg istället för traditionell behandling.
– En del tjänstemän är misstänksamma och vet inte hur de ska komma igång, säger professor Lena Lidfors på Sveriges lantbruksuniversitet i Skara.

Region Skåne var först med att involvera lantgårdar, nu görs det också i Västra Götaland.
Grunden är naturen, trädgården eller lantgården. Med eller utan djur.  Målgrupper är personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller demens, äldre, skol­elever och nyanlända.
– Förr hade många sjukhus vackra parker, man visste att miljön har betydelse. Men det har i hög grad försvunnit, säger Lena Lidfors.

I slutet av september hålls den första nationella konferensen, Green Care i Skara, med forskningsresultat och praktiska exempel.
– En person med depression kommer inte själv på att ta sig ut i skogen. Hur man får till det här på ett organiserat sätt, det kommer deltagarna att få veta, berättar Lena Lidfors.

Hon hoppas att det kommer forskare, folk från kommuner, landsting, arbetsförmedlingar, försäkringskassor och företagare.
– Frågan behöver drivas uppifrån för att få genomslag. Som i Norge, där är flera ministrar och departement engagerade.