FK svarar: Svårt uppskatta fusket

REPLIK: Att uppskatta omfattningen av fusk när det gäller personlig assistans är svårt och någon exakt siffra går inte att uppge av naturliga skäl. SOU 2012:09 innehöll dock kvalificerade beräkningar utifrån tillgänglig fakta. Det stämmer att viss kritik riktades från en del håll mot tillförlitligeten i siffrorna, men rapporten ansågs vederhäftig av bland annat den dåvarande regeringen. Rapportens slutsatser är också ett resultat av en självständig bedömning, och bygger inte enbart på antaganden från FUT, vilket hävdas. Även Försäkringskassans omfattningsbedömning av fusket från 2010 visade på att felaktiga utbetalningar utgjorde dryga tio procent av alla utbetalningar.
Liksom dåvarande försäkringsdirektör Svante Borg tidigare påpekat, har Försäkringskassan under de senaste åren återkrävt och stoppat framtida utbetalningar för i storleksordningen ett par hundra miljoner om året.
2014 polisanmäldes 108 ärenden av bidragsfusk inom assistansersättningen. Sammanlagt resulterade det i 80 miljoner kronor i återkrav och skadestånd, och 93 miljoner i stoppade framtida utbetalningar. Då ska man minnas att av de fall som hittas i kontrollerna polisanmäls endast de där uppsåt föreligger.

Denna siffra är naturligtvis inte densamma som den totala omfattningen av fusket. Att estimera mörkertalet kräver andra typer av beräkningar – som i till exempel SOU 2012:09.
Siffran i år beräknas bli lägre än tidigare år, anledningen är att projektet med en specialsatsning mot assistansbolag håller på att avslutas. Nästa år påbörjas ett nytt arbete inom samma område. Det tyder på att vårt kontrollarbete ger resultat.
Försäkringskassans ambition är att det ska bli rätt från början. Vi kan inte på egen hand hitta oegentligheter. Det förutsätter en nära samverkan med andra myndigheter, exempelvis med Skatteverket, men också med brukarorganisationer och assistansbolagen. I takt med att vi utvecklar våra metoder och samarbeten med andra aktörer är jag övertygad om att vi kommer att upptäcka mer fusk.

Att brottslighet inom assistansersättningen ska bekämpas är viktigt för att värna denna viktiga reform och för att se till att människor inte far illa, bland annat genom vanvård. Min uppfattning är att det finns en samsyn kring detta.

Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan

Läs texten som Ann-Marie Begler svarar på här. 

Print Friendly, PDF & Email
Postad i

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021