Flyktingvänner har kommit ut!

Äntligen handlar bevakningen i svenska medier kring asyl, flyktingfrågor och invandring om något annat än vad SD tycker.

Den plötsliga islossningen handlar om att vi serveras en annan berättelse i medierna. SVT och SR har bestämt sig för att berätta om hur flyktingar har det – på riktigt – i större satsningar. Inte styckvisa rapporter. OCH om det mottagande som svenskar ger, som så många gånger är öppet, välkomnande och på alla sätt stödjande. Liksom i stora delar av Europa. Till och med danskar vågar komma ut som flyktingvänner!
Tidigare har de svenska medierna alltför ofta nöjt sig med perspektivet en för och en emot. Och oftast med Jimmi Åkesson eller någon annan ”Sverigevän” som emot.
Vi behöver allsidiga och solidariska berättelser. Personer som släpps fram vid mikrofonerna och i rutan som gör något konstruktivt, personer som har goda idéer och förslag kring hur vi hanterar denna mänskliga katastrof – som olika krigsherrar försätter civila för i Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia osv osv.
Det finns inget mediemässigt objektivt förhållningssätt som sätter SD i ena ringhalvan och oss andra i den motsatta!
Fortsätt SR och SVT och alla andra kollegor inom pressen. Förlamningen är över! Nu kör vi!
Låt alla människor få berätta!
Maria Wallin