Långa häktningstider MR-brott

 

Kan man sitta häktad med restriktioner i flera år och sedan frikännas? Ja det händer i Sverige. Sedan 25 år får vi allvarlig kritik av både FN och Europarådets tortyrkommittéer för långa häktningstider och vårt sätt att  isolera misstänkta.

Riksåklagaren har nu aviserat nya riktlinjer för att, återigen, försöka komma till rätta med den kritik Sverige får för långa häktningstider. En anklagad kan sitta häktad i flera år om det är en komplicerad utredning med många inblandade. De restriktioner som tillämpas och som i många fall innebär isolering är också en allvarlig del i kritiken och har likställts med tortyr. Kritiken kommer från FN och Europarådets tortyrkommittéer. 

När man lyssnar till diskussionen i Veckans Juridik känns det inte som någon lösning är inom räckhåll.
– Vi vet att isolering påverkar människor, det skapar desorganisation hos personligheten och allvarliga psykiska problem, säger Thomas Olsson – advokat och ordförande för Internationella juristkommissionen.
Fredrik Wersäll, hovrättspresident vid Svea hovrätt och f d riksåklagare, är också oroad men hänvisar till rådande regler. Han får medhåll av riksåklagaren Anders Perklev:

– Mycket är en följd av det rättegångssystem vi har i Sverige där vi fäster stor vikt vad som sägs i rättegången.

Inom ramen för nuvarande system skulle förändringar kunna göras så att isolering inte behöver innebära att man inte får träffa någon människa överhuvudtaget. Kanske kan man sitta tillsammans med andra som också har restriktioner.
Den främsta anledningen till restriktionerna är att man inte ska försvåra eller förstöra utredningen. Det är åklagaren som begär häktning och restriktioner. Ofta är materialet som domstolen har att ta ställning till dåligt dokumenterat och inte särskilt underbyggt.
I praktiken är det svårt för den misstänkte att försvara sig mot ett yrkande om häktning.