Mellan klan och stat. Somalier i Sverige

 

RECENSION: Per Brinkemo, Timbro Somalier är den grupp som har svårast att integreras med andra svenskar. Långt svårare än i andra länder. Brinkemo har engagerat sig i somaliernas tillvaro och trängt djupt in deras föreställningsvärld.
I brist på fungerade allmänna institutioner har de under århundraden förlitat sig på släktskap, klanen, för att få trygghet och acceptabla livsvillkor. Under 1980-talet försökte diktatorn Barre modernisera Somalia, men han använde brutalt våld och störtades av klanerna. Sedan dess råder inbördeskrig och kaos i delar av Somalia och stora flyktingströmmar.
De flesta somalier i Sverige har klanen som livlina och har ingen erfarenhet av en fungerande stat. De ser stat och myndigheter som ett hot. I Sverige är tilliten till staten extremt stark, mycket större än i alla andra länder. Därför blir kollisionen mellan klansamhället Somalia och Sverige särskilt påtaglig. Deras tidsuppfattning är som i nomadiserande, boskapsskötande folk cirkulär till skillnad från den svenska som formats av skolgång och industrivisslor.
De flesta svensksomalier är medvetna om klansamhällets omöjlighet i Sverige och vill integreras. Brinkemos tes är att det förutsätter insikter och inlevelse hos de svenskar som de skall integreras med. Då först kan vår och deras energi och engagemang kanaliseras i gemensam utveckling. Den kan bara ske genom samverkan med de somalier som trots allt kunnat etablera sig i det svenska samhället.
Boken är värd att läsas av alla men särskilt av dem som i sina jobb kommer i kontakt med svenksomalierna.

Jan Molin

Lämna en kommentar

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2020