Rösta ner slakten av kulturtidskriftsstödet!

 

Rösta ner slakten av kulturtidskriftsstödet i riksdagen i morgon. Från 19 till 4 miljoner. Det går ju inte!

Många av landets kulturtidskrifter måste lägga ner sin verksamhet. I förlängningen innebär det en kraftig försvagning av landets kultur- och idédebatt. När dagstidningarnas kultursidor blir färre och utrymmet för fördjupande texter blir mindre, borde stödet snarare stärkas.

Argumentet att nedskärningen skulle påskynda en digitalisering är befängd.

– Det kräver ett helt nytt system för digitalt betalningssystem, säger Göran Dahlberg på tidskriften Glänta till Kulturnytt, SR. Inte ens de stora internationella medierna har efter åratal av ansträngningar hittat en betalningslösning. Att en liten kulturtidskrift på ett litet språk ska uppfinna en sådan lösning på 2-3 veckor, det är helt omöjligt att ens föreställa sig!

Föreningen Sveriges kulturtidskrifter FSK samlar över 120 olika tidskrifter med vitt skilt innehåll, olika storlek och målgrupper… Som berikar debatten för futtiga 19 miljoner! Eller för att citera nuvarande EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) i Kulturnytt SR 15 december:

– Det här förslaget måste vara författat av personer som inte har en aning om vad kulturtidskrifternas betydelse är och vad de åstadkommer i den sammantagna kultursfären. Det är så väldigt lite pengar man sparar på ett område som gör väldigt stor skillnad. Kulturen lever på undantag. Sverige är ett land som behandlar kulturen som något som katten har dragit in, och inte som den fantastiska resurs för hela samhällsutvecklingen som kultur är i andra länder och i Europa.

Rädda mångfalden! Se till att säkra den viktiga funktion kulturtidskrifterna fyller för vår demokrati.