Dagspressen slimmar redaktionerna

 

Och hotet mot tidskrifterna är akut. Men det är inte alla som blir fattiga av tidningsutgivning.
Under 2009-2013 tjänade Göteborgs Postens Peter Hjörne rätt hyfsat, nästan 78 miljoner.

1) Peter Hjörne, ordförande och huvudägare Stampen Media Group AB, 77 924 551 kronor.
2) Lovisa Hamrin, vd och delägare i Herenco och styrelseordförande i Hallpressen, 74 965 078 kronor.
3) Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande och delägare Bonnier AB, 64 830 880 kronor.
4) Jonas Bonnier, delägare och fd vd Bonnier AB, 59 928 076 kronor.
5) Jeanette Bonnier, styrelseledamot och delägare Bonnier AB, 49 926 659 kronor.
6) Gunilla Herlitz, vd för Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressen. 39 671 009 kronor.
7) Lars Ander, styrelseledamot och delägare NWT-koncernen, 39 424 096 kronor.
8) Tomas Brunegård, fd vd och styrelseordförande Stampen Media Group AB, 38 525 769 kronor.
9) Staffan Ander, styrelseledamot och delägare NWT-koncernen, 37 757 265 kronor.
10) Victoria Svanberg, styrelseledamot och delägare NWT-koncernen, 26 330 100 kronor.

Källa: Frilanshandboken.se