De fattigaste osynliggörs i statistiken

 

”Hushållen får det allt bättre” är rubriken till SCB:s senaste siffror över inkomstfördelningen 2012. Men det är inte helt sant.

SCB:s senaste statistik visar att ”Under perioden 2006–2012 var ökningen för förvärvsarbetande 17% men för icke förvärvsarbetande minskade den ekonomiska standarden med 5%. År 2012 hade de icke förvärvsarbetande en ekonomisk standard som låg på 56% av de förvärvsarbetandes. År 1999 var motsvarande andel 75%.” (min kurs.)

Att de flesta fått det bättre är ofta den allt överskuggande nyheten. Att andelen med låg ekonomisk standard fått SÄMRE villkor, sägs inte lika ofta. Eller att den politik som bedrivits ökat klyftan mellan olika grupper. 1999 ansågs det anständigt att personer utan förvärvsarbete – studerande, personer som får pension, sjukpenning och arbetsmarknadsstöd – skulle kunna leva på en inkomst motsvarande 75% av snittnivån för löntagare.
I dag är den accepterade inkomstnivån nere i lite över hälften – 56%. Förändringar som drivits igenom med politiska argument som att ”det måste löna sig att arbeta”. Vilket det alltså gör, alltmer.
Andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard ökade från 8,4% 1999 till 13,8% 2012, en ökning med 5,4 procentenheter på 13 år.

Läs själv SCB: sammanställning.