Ny bottennotering för likvärdig skola

 

13,1 procent av grundskolans elever fick så många underkända betyg i våras att de inte har behörighet till gymnasiet.
2006 när Alliansen tillträdde var det 10,5 procent som inte klarade gymnasiebehörighet. Andelen icke godkända fortsatte att öka till cirka 12 procent 2010.
Enligt Skolverkets bedömningar gäller det nu 13,1 procent. Årets sommarskola har dock gjort att 550 elever ytterligare fått sina betyg godkända och klarar gymnasiebehörigheten, vilket sänker antalet utan behörighet till 12.5 procent.
Men ändå… 12,5 procent av alla som går ut grundskolan får inte läsa vidare på gymnasiet. Och utan gymnasieutbildning minimala chanser att få jobb. En växande produktion av blivande ”utanförskap”.

Bland barn till akademiker är det bara 5 procent som inte klarar gymnasiebehörighet. Har föräldrarna gymnasieutbildning ökar andelen till 15 procent.
Bland barn som har föräldrar utan gymnasieutbildning är det hela 42 procent som inte får godkänt slutbetyg i 9:an.
Den siffran har enligt Skolverkets statistik ökat med 25 procent sen 2005.
Barn som immigrerat till Sverige för över 8-9 år sen får gymnasiebehörighet i något större utsträckning än elever med ”helsvensk” bakgrund. Se där!
Och dryga 50 procent nyanlända barn får godkända betyg i 9:an. Det får man ändå säga är bra gjort. Av både eleverna och skolan!

Maria Wallin

maria.wallin[at]socialpolitik.com