Romerna vräks igen!

 

Igår var jag på ett möte om romerna situation i Stockholm, som är ett nätverk som leds av Mats Åberg (tidigare ambassadör i Rumänien) och Thomas Hammarberg och Hans Caldaras. De försöker bilda opinion för att romer ska behandlas humant och bryta det förtryck som pågått i hundratals år mot romer, Europas mest förtryckta folk.

Många organisationer har anslutit sig till nätverket bland annat flera kyrkor och Ny Gemenskap. Att vi i Ny Gemenskap anslutit oss beror också på att en stor del av våra besökare i Västberga är tiggande romer. I Linköping finns också tiggande romer, men där har man till skillnad från Stockholm upprättat en plan för ett värdigt bemötande som nu kallas för Linköpingsmodellen. Den innebär att kommunen tar ett ansvar för de människor som befinner sig i kommunen för akuta insatser för mat, dusch, rådgivning, akutsjukvård, arbetsförmedling mm. Under vintern finns även platser på härbärge.

På måndag vräks de och vart de ska ta vägen vet de inte. Den mer långsiktiga lösningen kräver ett samarbete inom EU och med Rumänien. Den fria rörligheten inom EU gäller också fattiga romer, något som myndigheterna har svårt att hantera samt att det finns en rad oklara juridiska frågeställningar runt ansvar, skyldigheter och rättigheter.

Claudette Skilving

Följande upprop antogs på mötet:

Sluta avhysa EU-Migranterna! Stockholm 27 augusti 2014
Stockholms stad har än en gång beslutat om en större avhysning av EU-migranter, genom Kronofogdemyndigheten. Det gäller åtminstone tre läger i Bandhagen, Högdalen och Hökarängen den 1 september 2014. Att avhysa dessa Europas fattigaste människor hjälper varken dem eller någon annan. De kommer att bygga upp nya läger på andra platser.

Vi uppmanar Stockholms stad att i stället erbjuda alternativt boende för den som så önskar. Detta kan till exempel ordnas på någon campingplats nu när det blivit lågsäsong. Då får människorna tillgång till dricksvatten, toalett, dusch, möjlighet att tvätta kläder samt elektricitet.

Förföljelsen av romer har pågått i århundraden i Sverige och i övriga Europa. Detta har dokumenterats i den svenska regeringens vitbok. Meningen med vitboken var att lära oss av historien för att inte upprepa misstag och missdåd. Låt oss nu påbörja en human behandling av romerna och andra fattiga EU-migranter som kommer till Sverige.
Nätverket för romska EU-migranter

Thomas Hammarberg, Europarådets förre kommissionär för mänskliga rättigheter
Mats Åberg, f.d. Sveriges ambassadör i Rumänien
Hans Caldaras, artist, författare och debattör
Sven Hovmöller, professor, föreningen HEM
Gabriele Winai, Fil.dr., Ordförande i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Stockholm