Jag hatar ADHD

 

Erland E Mo, Danmark Om barn med diagnosen ADHD, medicineras med Ritalina och går i specialklass. Under ett halvår tas amfetaminet bort och ersätts med individuell terapi, adekvat pedagogik och förstående lärare som ger positiv förstärkning.

Resultatet är entydigt: Barnen växer, får syn på sin egen utveckling och mognar. De slutar utagera, samarbetar, blir lugnare och mycket mer tillfreds med sig själva och sina närmaste. Utan medicin.

Filmen borde vara obligatorisk i både läkar- och lärarutbildningen.