Våldsamt osynligt. En bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning

 

Brottsofferjourernas Riksförbund Äntligen har våldsutsattheten hos människor med funktionsnedsättning börjat uppmärksammas. NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid, gav i år ut en rapport om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet Sällan sedda, förutom Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt som sedan 2007 lyft den speciella våldsutsattheten i rapporter, metodmaterial och utbildningar.

När Brottsofferjourernas Riksförbund nu djupdyker i frågan får vi veta mer om olika funktionsnedsättningar men också om rättsprocessen, om brister som finns där och om det stöd personer med funktionsnedsättning kan behöva om de drabbas av brott.

Boken vänder sig i första hand till brottsofferjourer och funktionshinderorganisationer som alla behöver kliva ur sina stuprör och se att det finns fler perspektiv att ta hänsyn till. Här finns också en studiehandledning med diskussionsfrågor utifrån kapitlens innehåll.

Våldsamt osynligt är föredömligt lättläst med en något större stil, ett enkelt språk och finns även i Daisy-format och går att ladda ner som mp3-fil.

/KT