Svenska sexköp illegala även utomlands

 

Det är köparen som begår en kriminell handling vid prostitution i Sverige. Lagen ses nu över och föreslås gälla även svenskar på resa. Samt få ett års fängelse som straffsats.

Krönika i SocialPolitik nr 2 2011 | Text: Leif Stenberg | Prenumerera | Bild: Bild: Jonas Gratzer

Nyligen dokumenterade jag före detta prostituerade kvinnor i Sverige. För många av dem kan deras upplevelser jämföras med de trauman som flyktingar från krigshärjade länder drabbas av.
Somliga hade tjänat miljoner på prostitutionen, men när de lämnat den bakom sig kom ångesten obönhörligt krypande.  Trasiga själar, ibland även kroppar, som kostar dem ofantligt mycket mer än pengarna de dragit in (och som för samtliga gått upp i rök).
Dokumentationen gjordes inför att Sverige under 10 år haft en prostitutionslag som förbjuder sexköp. Intervjuerna spelades sedan upp för domare, åklagare, poliser och anställda vid Migrationsverket som ett led i att få till ett kunnigare bemötande av prostituerade, som numera ofta är offer för människohandel. Inför översynen av lagen – som  leddes av Anna Skarhed, nuvarande JK – finns nu ett stort internationellt intresse.

FN och många länder över världen lyssnar och lär av unika svenska erfarenheter. Jämfört med Danmark, Tyskland, Spanien och alla övriga länder, där prostitutionen ökar eller fortsätter vara mångdubbelt högre än hos oss, har svensk lagstiftning inneburit att den hålls på mattan och begränsas, samtidigt som den varit ett värn mot människohandel.
Utredningen (SOU 2010:49) har föreslagit en straffskärpning så att torskarna riskerar ett års fängelse, vilket regeringen följer i lagrådsremissen.
I sådana sammanhang är det bra med längre straff. Sexköparna, vilket inte sällan är män med hög status, blir rädda för att sitta i fängelse med ”vanliga” fångar. Budskapet fungerar preventivt.
Samma dag som utredningen kom med sitt förslag kontaktade jag flera av de tidigare prostituerade. Sällan har jag upplevt så många glädjetårar, de hade blivit tagna på allvar. De talade om att nu skulle de sätta blommor i håret och för första gången känna mänsklig stolthet.

Med största sannolikhet kommer straffskärpningen att träda i kraft 1 juli. När jag läser lagrådsremissen och remissvaren finns där en viktig synpunkt. När det är förbjudet att köpa sex i Sverige åker många svenskar till andra länder för att skaffa sig prostituerade. Inte minst har svenska militärer på manöver i Tyskland eller fredsbevarande uppdrag i Kongo betett sig på förnedrande sätt mot kvinnor där. En dubbelmoral som bländar och skadar förtroendet för svensk ambition att begränsa prostitutionen.
Därför menar flera tunga remissinstanser att vi bör göra som i Norge. Där har man anammat samma syn på sexköp som vi har, men där kan man även lagföra norska medborgare som köpt sexuella tjänster utomlands.
Grunden är att man måste ”klargöra rättsordningens ståndpunkt att köp av sexuell tjänst är oacceptabelt oavsett var köpet sker och vem som tillhandahåller tjänsten”.

Och jag kan lova att varje före detta prostituerad jag mött under de senaste åren instämmer. Det är lika vidrigt när svenskar köper sex i till exempel Thailand som i Sverige. Då måste det förklaras och göras tydligt i Svea rikes lag. Då skulle Sverige, tillsammans med Norge, fortsätta att vara föregångsland för att bekämpa prostitutionen.
När de före detta prostituerade jag har haft kontakt med tar del av sådana lagförslag och remissvar känner de smaken av ett humant samhälle, de anar att odören av män som köpt deras kön kan börja vädras ut, de förnimmer ett människovärde.

[email protected]