Dags klä av alla kejsare

 

Omslag. Nr 1  2014

LEDARE SocialPolitik nr 1/2014: Utanför Chicago har en svensk snickare jobb på ett fartygsbygge i vinter. En privatperson låter tillverka en lyxyacht för 600 miljoner. En bild över tillståndet i världen.
Män med makt och mycket pengar kan göra vad de vill. Och gör det.

Vi ser det. Vi får rapporter om hur rika blir sanslöst mycket rikare. I Sverige och världen. Hur klyftorna ökar – ekonomiskt, hälso-, utbildnings-, yrkesmässigt. Hur samhällen, grupper, länder segregeras med genus, klass, etnicitet och ålder som sorteringsinstrument. Naturen plundras, klimathoten ökar – trots att vi vet att vi måste förändra vår livsföring. Krig startas och drivs mestadels av män och civilbefolkningen, inte minst kvinnor och barn, drabbas skoningslöst. Trafficking breder ut sig, ur en misär, exploatering och med en människosyn som inte får plats i Hans Roslings glada lego-exempel.
Det finns hela tiden undantag, jag kan lyckas få en manlig snittnivå i en löneförhandling och eliter består av både kvinnor och män. I Sverige och världen.
Men den generella bilden är tydlig och alltmer dominerande: manliga macho-principer röner framgång och manligt kapital sätter agendan.
Gör upp med machismen!
Gör något åt det vi ser hända! Kräv förändring!

SocialPolitik nr 1 2014 Vad gör genus?
Fattig i Sverige – en uppföljning av Onådiga luntan. Kvinnor och psykiskt sjuka missgynnas särskilt. Bostadsbristen gör barn och vuxna hemlösa.
Island försöker jobba utan tvång i psykiatrin. Bältning avskaffades för 80 år sen.
Terapi mot sexualbrottslingar inom kriminalvården förebygger återfall.
Värna barn bättre: Inrätta en barnskyddsmyndighet och en barnskyddsutbildning!
Suicid Det går att förhindra att 1500 tar sitt liv varje år.
Freja musikteater tar ställning för unga som inte får chansen.
Möt genusfotografen.se Vad händer när du byter kön på modellen?

» Beställ SocialPolitik nr 1/2014

SocialPolitik nr 2 blir ett jubileumsnummer Det är 20 år sen första utgåvan. Kommer i maj.
Prenumerera! Säkra utgivningen! Den är hela tiden hotad. Läs också Facebook.
Ha en bra kvinnodag 8 mars och en skön vår!
Maria Wallin