Se över sjukersättningen

SocialAktion har tillsammans med Välfärdsmanifestationen och Solrosuppropet startat ett nytt upprop. Nu för rätten till en högre sjukersättning. Dagens sjukersättning kan vara så låg som 6 500 kr per månad efter skatt.

Sjukersättning är en ersättningsform som ersatt gamla tiders förtidspension eller sjukpension. Man kan söka den efter flera år av sjukskrivning, utförsäkring och rehabiliteringsförsök. Många får avslag på sina ansökningar men har man ett bra läkarutlåtande och har misslyckats tillräckligt många gånger på arbetsmarknaden kan man få sjukersättning.

Lättad över att slippa fler utförsäkringar och återkommande sjukintyg till försäkringskassan så tackar man gladeligen ja till sjukersättning istället. Men då kommer nästa chock. Ersättningen räknas ut på de senaste årens inkomster och efter ett snittvärde räknats ut får man 64% av detta. Det blir inte mycket att leva på eftersom man inte varit yrkesverksam ett långt tag före sjukersättningen.

Nu vill vi ändra på detta. Ge alla dessa ”sjukpensionärer” värdiga livsvillkor. Tillsammans med fattigpensionärerna, utförsäkrade och fas 3or har personer på sjukersättning väldigt låga inkomster och måste komplettera dessa med bostadstillägg – ett slags extra bostadsbidrag. Det är inte rimligt att sjukförsäkringen ska ge så skral utdelning till sjuka och funktionsnedsatta.

Det är roligt att dessa organisationer har kunnat gå samman och jobba för en gemensam sak. Många upprörs över dagens usla villkor för personer med sjukersättning men hittills har det inte gjorts någon större aktion i ämnet. Nu har vi en skrivarstuga över nätet där vi producerar texter till pressen. Roligt och spännande att arbeta tillsammans över förenings- och nätverksgränserna. Man upptäcker att man har mycket att lära av varandra. Arbetet med Välfärdsmanifestationen och Solrosuppropet har verkligen varit givande. Och förhoppningsvis kommer vi kunna blåsa liv i en väldig viktig fråga som det varit alldeles för tyst om under lång tid.

Monica Armini
» SocialAktion
» Välfärdsmanifestationen
» Solrosuppropet