500 år i Sverige – en intervjubok om romernas situation

Pockettidningen R, Skribent Jenny Wickberg En lättläst men samtidigt väldigt informativ bok som gavs ut redan i slutet av 2012. De hundra sidorna ger mycket bra bakgrundsinformation om romernas tusen år på vandring, men även om nutidssituationen då det berättas om många positiva projekt som startats av romer runt om i landet. Med denna bakgrund känns det ännu mer beklämmande med den registrering av romer som den svenska polisen ägnat sig åt. Som det står i Pockettidningen R:s presentation: ”Varje dag är en kamp för demokratin, inget är vunnet för evigt utan måste ständigt försvaras – precis hela tiden.”
Boken kan beställas på www.pockettidningenr.se
/Peter Roth