Bygga seniorboende tillsammans – en handbok

Ingela Blomberg & Kerstin Kärnekull, Svensk byggtjänst Många har tröttnat på att vänta. Går samman för att driva på byggherrar och kommunen för att skapa det boende man själv vill leva i.
Det här är precis den handbok man behöver för att komma igång och driva processen vidare. För turerna är många och väntan lång. Man har ingen tid att förlora.
Inspirerande exempel och fina bilder landet runt, handfasta råd och nödvändig kunskap. Författarna är tekniskt sakkunniga, engagerade i Bo i Gemenskap och i kollektivhuset Färdknäppen, Stockholm. /MW