Pennfäktaren – socialt arbete och opinionsbildning

Jörgen Lundälv, Meyers Förlag Socionomer är idag en relativt tyst profession. Men eftersom de i sitt yrke på olika sätt möter människor i utsatthet skulle de bli utmärkta s k pennfäktare, menar Jörgen Lundälv. Socionomer skulle kunna ta plats på arenor där frågor kring socialt arbete och samhället i stort diskuteras. Boken lyfter bl a frågor kring medieetik, hur man skriver en bra debattartikel och hur man blir publicerad.
Jörgen Lundälv är docent i socialt arbete vid Göteborgs Universitet och journalist och författare. Han har bl a gett ut Mediehandbok för socialarbetare tillsammans med Ulla-Carin Moberg 2006.
Boken riktar sig till socionom-studenter och yrkesverksamma socionomer som vill få introduktion, information och inspiration kring opinionsbildning. Enkel och tydlig. Klart läsvärd för den som önskar ta steget att bli pennfäktare. /LJ