Alexandra Pascalido om Grekland

Kaos av Alexandra Pascalidou, Atlas 2013  Titeln är helt adekvat. Boken ger en förskräckande skildring av Greklands undergång. Hur korrupta politiker låtit ekonomiskt lättsinne skena. Och sedan accepterar direktiven från EU och Internationella valutafonden om nedskärningar som lett till att välfärden inte reducerats utan avvecklats. 30 procent av grekerna lever under svältgränsen! Två tredjedelar av ungdomarna är arbetslösa. Självmorden och hatbrotten mot invandrare har mångdubblats.
Pascalidou kallar också boken för ”ett grekiskt krislexikon” och låter varje kapitel inledas med kända begrepp hämtade från den gamla grekiskan. Flyhänt skildrar hon möten med politiker, konstnärer, flyktingar, vänner, nazister. Det blir ett kalejdoskop av iakttagelser, mänskliga tragedier och anekdoter. Men fram växer bilden av ett samhälle som håller på att brytas ner. Är det detta vi européer vill? Who is next? /JM