Våld mot unga

Var åttonde ung kvinna har utsatts för sexövergrepp innan de fyllt 18 år enligt en ny stor nationell brottsofferstudie.
Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet har frågat 20 000 kvinnor och män mellan 18-75 år om det utsatts för våld i sitt liv. 52% svarade. Av dem hade 13% av kvinnorna och 4% av männen tvingats till samlag eller utsatts för försök till detta innan de fyllt 18 år.
Studien kommer redovisa hur kvinnor och män påverkas senare i livet när de varit med om våld i barndomen.

Läs mera: NCK, SVT