Göteborgs Dans & Teaterfestival 2013

Festivalen har nu blivit årlig. Tyvärr innebär det väsentligt färre föreställningar och att de mest spektakulära sällskapen uteblir. I år deltog sex kompanier i 12 föreställningar.
Årets tema tycktes vara att upplösa avståndet mellan åskådare och skådespelare. I Weaving Gothenburg fördes vi under tystnad in i en helmörk lokal. Så småningom fick vi en tråd att sluta handen om. Med bindel för ögonen fördes vi av mjuka händer till andra platser Någon viskar i ditt öra. Vi förs ut i en blyg dans. Till slut blir det lite ljusare och vi får penna och papper för att rita vad vi upplevt och känt.
I Crew stapplade vi (tre personer med mångfalt fler arrangörer) med filmbild framför ögonen, hörlurar och dator på ryggen fram på Olof Palmes torg förflyttade till en helt annan plats. Mina barnbarn var förtjusta och diskuterade livligt vad de sett: Björn sa den ena, lejon den andra.
Själv njöt jag mest av Come Back. Fem pensionerade dansare från Wienoperan dansade lika skickligt som någonsin. De lekte med sin ålder. Rockmusiken gav dem möjlighet att frigöra sig från den rigorösa klassiska dansdiciplinen och bli de individer de inte fått vara i sina tidigare karriärer. /JM