Individer kommer i kläm

När människor med funktionsnedsättning får beslut om stödinsatser ska de kunna känna trygghet i att beslutet inte ändras. För detta finns en stark princip som ska garantera den enskildes rättssäkerhet. Men kommuner agerar aktivt för att göra undantag och kringgå principen, visar en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Länk till pressmeddelande.