Fördomar, hat och förakt

SocialPolitik nr 3-2013LEDARE SocialPolitik nr 3/2013 av Maria Wallin. (Utgivning 26 sepember. Beställ!)

Tillsätt en mansrollskommission, Maria Arnholm! Vi behöver få ökad kunskap om vad det är som driver somliga män? Hur kan en barnafar köpa våldsam sex med en ännu inte vuxen flicka? Hur kan en man förmedla och ta betalt för denna ”tjänst” åt andra män? Hur kan en man bli chaufför och transportera detta flickebarn till dessa köpare? Ta emot henne med pappersservetter så att hon kan torka tårarna och blodet mellan benen? Vi måste få fram ny forskning om vad som gör denna slavhandel med barn inom Sveriges gränser möjlig? Vad behöver polisen lära? Domstolarna? Skolorna? Vilket hat och vilka fördomar måste vi göra upp med? Sid 18.

Ser vi hatet lättare i historiens ljus? I Fallna kvinnor (sid 4). Kvinnor som saknade hem och försörjning greps och dömdes – utan rättegång, till tvångsarbetsanstalt. Bort med ”bottensatsen”! Men männen ifrågasattes aldrig.

När du läser detta har vi redan hållit en Fattigdomskonferens i Göteborg den 13 september. Den finns inspelad på UR Samtiden – UR.se.
Onådiga luntan – berättelser från de utanför ställda har haft radioteaterpremiär den 21 september i P1, men ligger kvar på SR Play under hela oktober (sid 6). Där kallas den Utförsäkrad. Men även de 12 utvalda rösterna berättar om mer än så – om sjukskrivna som ännu inte kastats ur försäkringen, om Arbetsförmedlingens olika faser och aktiviteter, om usel ekonomi, om oro för barn, nutid, framtid, existens. Missa den inte!
I höst utvidgas Arvsfondsprojektet SocialAktion.nu till Malmö/Lund och rullar vidare i Stockholm och Göteborg. Seminarier och konferenser, men framför allt kurser för studenter, personer med egen erfarenhet av marginalisering och diskriminering, brukarorganisationer och yrkesverksamma. För möten kring skrivande, webbpublicering och retorikskola. I syfte att nå ut med erfarenheter, göra sin röst hörd, påverka och fördjupa samhällsdebatten.
SocialPolitik laddar för flera fullmatade utgåvor. Vid årsskiftet har denna uppkäftiga och oberoende röst i mediebruset klarat utgivningen i 20 år. Se till att den inte tystnar. Tack för att du prenumererar! Hjälp oss värva nya läsare!

Maria Wallin