Förvaltningsrätt ger socialtjänsten bakläxa

En kvinna i Malmö saknade pengar till hyra och mat men nekades ekonomiskt bistånd (”socialbidrag”) när hon inte ville sälja sin bostadsrätt. Fel slår förvaltningsrätten fast.
Kvinnan har rätt att behålla sin bostad. Rätten menar att socialtjänsten inte med säkerhet vet om kvinnans behov av socialhjälp är långvarigt, skriver Sydsvenskan.
Först vid ett långvarigt biståndsbehov är en försäljning av bostad motiverad, konstaterar förvaltningsrätten.