MP: Vi har inte varit tysta!

MP svarar på Monica Arminis debattinlägg: Partiledare visa var ni står!

Monica Armini beskriver ett sjukförsäkringssystem som havererat, och orsakat otrygghet och lidande för tiotusentals människor. Vi i Miljöpartiet har precis samma bild: sjukförsäkringen är sjuk, och det behövs en beslutsamt agerande för att göra den frisk igen.
Regeringen har ingen vilja att komma till rätta med problemen. Det märks tydligt i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som nu har tappat den ynkliga styrfart den hade, efter att huvudsekreteraren Irene Wennemo fått sparken.

Utredningen tillsattes för tre år sedan, med uppdrag att reformera sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, men det enda som hänt hittills är att den fått förlängd tid till år 2015. Miljöpartiet har mycket aktivt drivit på för att få saker att hända i utredningen. Vi har från början utgått från vårt eget förslag, som vi kallar Arbetslivstrygghet. Det går ut på att a-kassa och sjukförsäkring slås samman till en gemensam grundförsäkring för alla, med en gemensam lägstanivå. Vi vill att alla ska ha rätt till en ersättning oavsett anledningen till att man inte kan jobba, och att ingen ska kastas ut från systemet som inte kan arbeta.

Vi beklagar att vi inte fått gehör för denna helhetslösning av de andra partierna i utredningen, men i stället för att resignera har vi arbetat vidare. Vi har presenterat ett flertal kompromissförslag både vad gäller sjukförsäkringen och a-kassan. Det senaste ledde till att riksdagen beslutade om att säkerställa att människor verkligen får rehabilitering eller annan behandling.

Det är bra att Monica Armini kräver svar från partierna, men låt oss inte glömma vilka partier det är som skapat den situation vi har idag. Vi instämmer helt i att sjukförsäkringen behöver göras om, och vi arbetar aktivt och konstruktivt för att hitta en lösning. Det samma kan man inte säga om allianspartierna.

Åsa Romson (MP), språkrör
Gunvor G Ericson (MP), ledamot i socialförsäkringsutredningen

Läs Monica Arminis debattartikel: Partiledare visa var ni står!

Läs vad de andra partierna svarar:
» Moderaterna svarar Monica Armini!
» Vänsterpartiet svarar Monica Armini!
» Socialdemokraterna svarar Monica Armini!